ДОГОВІР ОФЕРТИ

ДОГОВІР ОФЕРТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Справжня оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією кафе "19|20 CAFE", надалі за текстом - "Продавець", укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин, надалі за текстом "Договір", та розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://1920.cafe/ (надалі - "Інтернет-сайт").

1.2 Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оформлення Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1 У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

"товар" - алкогольні та безалкогольні напої;

"Інтернет-магазин" - сайт Продавця, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару в тексті та на фотознімках, за допомогою мережі інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, тобто дистанційним способом продажу Товару.

"Продавець" - компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

"Покупець" - фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

"Замовлення" - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати за допомогою платіжної картки, інтернет-банкінгу, терміналу самообслуговування або післяплати.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1 Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

3.2 Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1 Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через "форму кошика".

4.2 Термін формування замовлення - до 2 робочих днів з моменту оформлення заявки. У разі, якщо замовлення оформлено у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня. Також можливі затримки у формуванні замовлення в період великої завантаженості Продавця.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1 Покупець оплачує Замовлення за допомогою: сервісу Online платежу Liqpay, платежу на картку Приват Банк, платежу на розрахунковий рахунок або післяплати.

5.2 Після здійснення оплати та отримання з сервера Банку позитивної відповіді (підтвердження) про оплату, на екран виводиться сторінка з відповідною інформацією.

5.3 Оплата за допомогою сервісу Online платежів Liqpay (карткою, Приват24, термінал самообслуговування) повинна бути здійснена протягом двох календарних днів з дня оформлення Замовлення. В іншому випадку Замовлення автоматично анулюється.

5.4 Оплата за допомогою післяплати повинна надійти протягом п'яти календарних днів з дня прибуття Замовлення у відділення транспортної компанії. В іншому випадку Замовлення автоматично повертається Продавцю.

6. СТРОК, ВАРТІСТЬ ТА УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1 Відправлення замовлення здійснюється силами Продавця і транспортної компанії на адресу і дані, зазначені Покупцем при оформленні Замовлення.

6.2 У разі неможливості з боку Покупця отримати товар до граничної дати зберігання в транспортній компанії, Замовлення буде автоматично повернуто Продавцю. У разі післяплати Замовлення анулюється, а Продавець залишає за собою право надавати оформлення подальших Замовлень цьому Покупцеві тільки після оплати за допомогою Online платежу Liqpay, за виключенням післяплати. У разі оплати через Online платіж Liqpay, Покупцеві надається повторне відправлення Замовлення після компенсації Продавцю вартості транспортування в обидві сторони. Щодо вартості компенсації та способу її відшкодування Покупець буде проінформований за допомогою електронної пошти.

6.3 У разі повторного неотримання товару Покупцем, з причин, не залежних від Продавця, замовлення анулюється і підлягає повторному оформленню на сайті Продавця. При цьому 100% передоплата, здійснена Покупцем, повертається на умовах, визначених у п. 9.7. цього Договору.

6.4 У разі післяплати Покупцеві може бути надіслано інше Замовлення цим же способом оплати тільки після отримання ним попереднього замовлення. Якщо Покупець зробить Замовлення, коли попереднє ще не було ним отримано, то нове Замовлення буде скасовано, а Покупець сповіщений про це ел. поштою.

6.5 Безкоштовна доставка - це оплата транспортування замовлення від складу магазину до відділення транспортної компанії, зазначеного при оформленні замовлення, відправником. Будь-які переадресації або інші можливі послуги оплачуються Покупцем.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1 Продавець зобов'язаний:

виконувати умови цього Договору;

виконувати замовлення Покупця в разі здійснення оплати від останнього або за умовами післяплати;

передати Покупцеві товар відповідно до обраного зразка в Інтернет-магазині, оформленого замовлення та умов цього договору.

перевірити якісні та кількісні характеристики товару під час його пакування на складі Продавця.

7.2 Продавець має право:

в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.3 Покупець зобов'язаний:

своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору;

самостійно відстежувати транспортування Замовлення транспортною компанією за допомогою номера ТТН, наданого Продавцем у смс повідомленні та в особистому кабінеті на сайті Інтернет-магазину.

7.4 Покупець має право:

оформити замовлення в Інтернет-магазині;

вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2 Продавець не несе відповідальності за:

змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;

за затримку і перебої в наданні Послуг (обробці замовлення і доставці товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

за строки перевезення Замовлення транспортною компанією;

за стан Товару після передачі його транспортній компанії.

8.3 Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном перебувала інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі або моральним принципам.

8.4 У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5 Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1 Інтренет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://1920.cafe/

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3 Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ "Про захист персональних даних".

9.4 Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти) і є фактичною датою укладення Договору купівлі-продажу між Покупцем і Продавцем.

9.5 Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.6 Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

9.7 Повернення грошових коштів за товар, який не був доставлений з будь-яких причин, проводиться виключно на підставі письмової заяви Покупця, на картковий рахунок Покупця зазначений ним у Заяві про повернення грошових коштів, протягом 7-ми банківських днів з дати надання такої заяви у вільній формі на електронну пошту Магазину.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1 Цей договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем 100% передоплати (акцепту) замовлення і діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

10.2 До закінчення терміну дії, цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів (100% передоплати замовлення) на картковий рахунок Покупця, зазначений у письмовій заяві.

10.3 Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією зі сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Даний текст є угодою між інтернет-магазином alcomag.ua, іменованим надалі "інтернет-магазин", і користувачем послуг інтернет-магазину, іменованим надалі "Покупець" і визначає умови придбання товарів через сайт інтернет-магазину.

+380 99 100 1920
19l20cafe@gmail.com
вулиця Барикадна 11А, м. Дніпро, Україна
пн-пт: з 9:00 до 23:00
сб-нд: з 10:00 до 23:00
19|20 CAFE
КОНТАКТИ